molod_1

Благодійна програма «Національне відродження. Культура нації»

Благодійна програма «НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ. ДІТИ УКРАЇНИ» (далі Програма) розроблена Благодійним фондом «Національне відродження» у відповідності зі Статутом Благодійного фонду «Національне відродження», Законом України «Про благодійність та благодійні організації», іншими нормативно-правовими актами України.

Програма прийнята та затверджена загальними зборами учасників Благодійного фонду «Національне відродження» 12 січня 2015 року, протокол №02.

Результат, що очікується від реалізації програми:

 • впровадження європейських та світових культурних стандартів ;
 • впровадження європейської моделі культурного розвитку та виховання нації;
 • побудова системи патріотичного виховання нації;
 • максимальна інформаційна підтримка та висвітлення проблем свободи слова, журналістики в Україні;
 • підтримка розвитку театру, українського кіно. мистецтва;
 • залучення широких верств населення до культурних програм в Україні.

Метою Програми є реалізація Статутної задачі Благодійного фонду «Національне відродження», що полягає в побудові системи культурного розвитку нації, виховання патріотизму та ідей державної соборності України, розвитку культурної особистості, вихованні інтелігенції, поваги до історії та традицій в Україні, а саме  заснування  регіональних засобів масової інформації, проведення культурних заходів, організація культурних вечорів, театральних постанов тощо.

Для реалізації Програми та досягнення її цілей, Благодійний фонд «Національне відродження» визначає задачі Програми.

Задачами Програми є:

 • виховання поваги до державної символіки, історії та традицій України  тощо;
 • покращення показників участі населення у культурних заходах, культурної обізнаності населення;
 • підвищення кількості культурних програм, що проходять  в регіонах України тощо;
 • сприяння зміцненню українського кінемотографа;
 • сприяння забезпеченню свободи слова в Україні, реалізації та розширенню прав та свобод журналісті в Україні;
 • впровадження ефективних систем мотивації та підвищення кваліфікації та досвідченості діячів культури та мистецтва.

Засоби реалізації Програми формуються з:

 • майна Благодійного фонду «Національне відродження»;
 • добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних осіб України;
 • добровільних благодійних внесків іноземних фізичних та юридичних осіб;
 • цільових добровільних благодійних внесків фізичних та юридичних осіб на реалізацію Програми;
 • засоби грантів, що надані міжнародними та іншими благодійними та суспільними організаціями або фізичними особами;
 • інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Бюджет Програми, тобто грошові та матеріальні засоби, що необхідні для її реалізації, визначається Правлінням Благодійного фонду «Національне відродження» в межах затвердженого Правлінням кошторису на реалізацію благодійних програм, із врахуванням необхідності реалізації інших програм, які затверджені або будуть затверджені загальними зборами Благодійного фонду «Національне відродження».

Відповідальність з координації та організації виконання та реалізації Програми покладено на Правління Благодійного фонду «Національне відродження». Програма виконується штатними співробітниками Благодійного фонду «Національне відродження», а також його членами за рішенням Правління. Рішення про передачу коштів Благодійного фонду «Національне відродження» на виконання та реалізацію Програми приймається Правлінням Благодійного фонду «Національне відродження». Таке рішення може бути прийняте згідно:

 • договору про надання благодійної допомоги;
 • клопотання батьків, які бажають  щоб його дитина взяла участь в програмах фонду;
 • клопотання особи, яка бажає взяти участь в програмах фонду або просить допомоги у фінансуванні програми;
 • безпосередньо на основі рішення Правління Благодійного фонду «Національне відродження».

Наглядова рада має право проводити моніторинг правильного використання коштів Благодійного фонду «Національне відродження» щодо виконання та реалізації Програми. За результатами моніторингу Наглядова рада має право рекомендувати Правлінню першочергові напрямки (цілі, задачі) використання коштів Благодійного фонду «Національне відродження».

Рекомендації Наглядової ради обов’язкові для розгляду Правлінням. Правління щомісяця проводить публікацію відомостей про поточне виконання Програми на сайті Благодійного фонду «Національне відродження». Відомості про поточне виконання програми містять в собі інформацію про виконання задач Програми, заходи, що вжиті Правлінням для реалізації цілей Програми, розміри фактичного фінансування Програми, благодійниках, що взяли участь у фінансування Програми.

На письмовий запит благодійника, що зробив благодійний внесок на реалізацію програми, Правління надає звіт про наміри або фактичну витрату коштів, що надійшли від нього. Благодійник при перерахуванні благодійного внеску може рекомендувати Правлінню бажаний напрямок (цілі, задачі) витрати коштів, що передбачені Програмою.

Щорічно Правління готує звіт про результати реалізації Програми. У звіті Правління про результати реалізації Програми мають міститися відомості про:

 • досягнення очікуваного результату реалізації;
 • виконані задачі Програми;
 • заходи, що проведені, для досягнення цілей та виконання задач Програми;
 • розмір коштів, що зібрано та виділено для реалізації Програми, про розмір коштів, що використані на виконання;
 • благодійників, що здійснили цільовий благодійний внесок на реалізацію програми, а також іншим чином підтримали Програму Благодійного фонду «Національне відродження».

Звіт Правління про результати реалізації Програми передається на розгляд Наглядовій раді та для затвердження загальним зборам учасників Фонду. Загальні збори учасників Фонду затверджують звіт Правління про реалізацію Програми. Затвердження звіту Правління загальними зборами є свідоцтвом в цілому позитивної оцінки діяльності Правління. Звіт Правління про реалізацію Програми, оцінку роботи Правління з реалізації програми, недоліки та переваги, а також рішення Загальних зборів учасників Фонду про затвердження звіту публікується на сайті Благодійного фонду «Національне відродження» для загального обговорення.